Πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Επίσης ακολουθεί τις αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς και τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. 
Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα  που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρούνται με ασφάλεια σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σε αρχείο της εταιρείας μας , μόνο για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένο μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. 
Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 καθώς και δικαίωμα πρόσβασης  (άρθρα 12 του ν. 2472/1997) , αλλαγής ή και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.